Ujian Semester Genap 2022-2023 Kelas X dan XI


 


1. Kumpulan Soal Ujian Semester Genap 2022-2023 Kelas X dan XI

2. Hasil Ujian Semester Genap 2022-2023  

3. Roster Ujian Semester Genap 2022-2023 Kelas X dan XI

KELAS X (SEPULUH)


KELAS XI (SEBELAS)

3. Lihat Hasil Ujian Semester Genap 2022-2023 Kelas X dan XI